Area main nature reserve@2x Stora Envättern

Under ytan i Stora Envättern ligger gäddan på lur. Kanske får du se den – sjön är näringsfattig och siktdjupet stort. Fiskgjusen flyger ofta över sjön. Här har gammelskogen fått växa i egen takt och den är rik på död ved och sällsynta vedsvampar. Vandra genom skogen på stigar eller längs sjöns norra sida, där Sörmlandsleden passerar. Avsluta dagen med grillning vid någon av eldplatserna.

To do:
  • Area main nature reserve@2x Nature reserve
Directions:

Med buss: Närmsta allmänna kommunikationer finns i Järna, cirka 1,5 mil bort. Aktuella busslinjer och tidtabeller hittar du hos SL: sl.se

Med bil: Åk E20 västerut från Södertälje ca en knapp mil. Ta Nykvarnsavfarten (vänster) söderut mot Järna. Fortsätt ca 7 km och sväng höger mot Gnesta. Efter ca 6 km passera en smal vik av Yngern – Yngsviken. Fortsätt ca 600 m och sväng höger in på mindre grusväg. Skyltat höger ”Naturreservat”. Efter ca 1,1 km, strax före en bom, följ skyltning ner till vänster ca 600 m till parkering och reservatsinformation. Det går även att följa Sörmlandsleden från Yngsviken där det finns parkeringsytor och etappinfo om Sörmlandsleden.

Contact us

Carolina Hauck

Naturcentrum på Södertälje kommun - Naturvård, friluftsliv och reservatsförvaltning

Telefon: 08-523 010 00