Place main shelter@2x Vindskydd Påtåker

Vindskyddet är från 1950-talet och ligger vacker vid Rösjöns östra strand. Här finns utlagd ved för den som vill elda. Vid torr väderlek bör du alltid först kontrollera aktuell brandrisk tel 08-7929939.

To do:
  • Place main fishing@2x Fishing
  • Place main hiking@2x Hiking
Facilities:
  • Place main shelter@2x Shelter
  • Place main firesite@2x Firesite
  • Place main water@2x Natural Bath
Directions:

Vindskyddet ligger vid Rösjöns nordöstra strand, några 100 meter söder om Edsvall lägergård. Vandringsleden Rösjön runt passerar vindskyddet.