Entré Vackstaskogen

Accessibility:
  • Stroller accessible
Facilities:
  • Entrance
Directions:

Från Södertälje C - Nyköpingsvägen söderut mot Tveta. Efter Tveta, följ väg 516 ca 7km till kommungränsen mot Nykvarn. Ta höger precis efter kommungräns-skylten. Vägen är blockerad med stenar men det finns plats för 1-2 bilar.

Contact us

Sk smal svart

Södertälje kommun

Telefon: 08-523 010 00