Hammarberget

To do:
  • Nature reserve
Directions:

Med bil: Naturreservatet Hammarberget angörs lättast från norr. Kör söderut från Tyresö slott, hela vägen ner till Mörkdalens p-plats. Från parkeringen leder en cirka 900 meter lång promenadvänlig grusväg till reservatet.

(Att komma söderifrån är svårare. Vägbommar finns både vid Vissvassvägen och Åva gård.)