Hasselhorn - vandringsled

To do:
  • Hiking
Length: 3.6 km
Directions:

Med kollektivtrafik: Närmaste busshållplats är Jersö vägskäl. Härifrån är det drygt 2 kilometers promenad längs Erkenvägen till reservatsgränsen. Därifrån är det ytterligare ca 1,5 km tills du når vandringsleden. Buss från Norrtälje till hållplats Jersö vägskäl. Se aktuell information om kollektivtrafik på: sl.se. Buss från Knutby (Uppsala) med UL, se ul.se.

Med bil: Från väg 76, vid Jersö vägskäl, sväng västerut på Erkenvägen. Följ Erkenvägen drygt 2 km tills du når reservatet. Längs Erkenvägen finns flera parkeringsfickor för reservatets besökare.