Area main nature reserve@2x Flatens naturreservat

Flatens naturreservat sträcker sig från Skrubba i söder till Orhem i norr och erbjuder en variation av upplevelser nära staden. I sjön hittar du ofta Storlommen och området är så nära en vildmark man komma centralt i Stockholm. Promenadstigarna runt Flatensjön och Drevviken leder dig genom örtrika lundmiljöer och ängar, upp genom gammelskog mot hällmarker med vid utsikt över sjöarna.

To do:
  • Area main nature reserve@2x Nature reserve
Parking:

Parkering finns vid Flatenbadet, Orhem, Orhemsnäset och Flaten Norra.

Directions:

Kollektivtrafik: Busshållplats finns vid Orhems gård och Flatenbadet.

Bil: Parkering finns vid Flatenbadet, Orhem, Orhemsnäset och Flaten Norra.

Färdtjänst: Orhemsvägen 398, Flatenvägen 200

Contact us

Stockholmsstad logotypestandarda3 300ppi svart

Johan Pontén

Kommunikatör Stockholms Stad

@naturstockholm