Area main nature reserve@2x Igelbäckens kulturreservat

Området erbjuder ett rikt friluftsliv med flera ridvägar, stigar och motionsspår. Reservatet ligger i en dalgång och odlingslandskapet är en välbevarad rest av hur det såg ut i stockholmstrakten fram till förra sekelskiftet. Nära Igelbäcken ligger två våtmarker Skogvaktarkärret i sydost och Hästa Groddamm i väster. Vid Skogvaktarkärret finns en brygga och ett vindskydd med utsikt över vattnet. Dammarna har redan visat sig gynna fågelliv och groddjur och gör reservatet mer spännande som utflyktsmål.

To do:
 • Area main cultural park@2x Cultural park
 • Area main nature reserve@2x Nature reserve
Parking:

I anslutning till några av gårdarna i reservatet finns mindre parkeringsplatser, till exempel vid Hästa gård och Eggeby gård samt vid Järva Discgolfpark.

Directions:

Cykel: Det finns såväl regionala som lokala cykelstråk som leder till och genom reservatet. Till exempel det nyanlagda Kymlingestråket går utmed E18 och korsar reservatets södra del. Liksom i stadens övriga reservat är stigar och vissa av vägarna inom reservatet endast till för gående.

Tunnelbana: Med tunnelbanans blå linje kommer du till stationerna Kista, Husby och Akalla som alla ligger norr om reservatet. Med blå linje kommer du till stationerna Rinkeby, Tensta och Hjulsta som ligger söder om reservatet. Från alla stationerna är det några hundra meters promenad till reservatet.

Buss: Det finns ett flertal busslinjer som stannar i redan nämnda bostadsområden. Det finns också möjlighet att ta buss utmed väg 275, Akallalänken, och stanna vid hållplatsen Hästa gård.

Färdtjänst: Eggeby Gård 2, Hästa gård 1

Contact us

Stockholmsstad logotypestandarda3 300ppi svart

Johan Pontén

Kommunikatör Stockholms Stad

@naturstockholm

Want to go
 • Default avatar
 • Default avatar
Been there
 • Default avatar
 • Default avatar
 • 20190324110306 4 e20np4
 • Default avatar
 • 20150604124735 hs
Comment
 • Default avatar

  Helen Peñaranda

  It is a shame that, a part of this Nature reserve is is going to become a graveyard. From what I understand is the top part called (granholmstoppen).
  we walk almost every weekend with our children to this place and enjoy the view. others do (paragliding)
  No offense, but why give the dead such a beautiful place? aren't we living deserve it more?
  besides I thought it was forbidden to build on nature reserves.
  If they come with their machines, they will scare lots of animals that usually come out in the evenings. We've seen them. foxes, hares, deer.
  and in order to even be able to arrive and build, they must take down masses of trees so that they can pass by with their building material. :(

  Build a high house somewhere instead, a tall building where the dead can rest in peace, where only relatives can get in.
  This way you save on space and skip young people, drunks and others who disturb evenings/weekends.

  4 months