Area main nature reserve@2x Rågsveds naturreservat

Rågsveds naturreservat är stadens senaste reservat och invigdes den 2 september 2018. Rågsveds naturreservat rymmer en mosaik av öppna ängsmarker, våtmarker, fuktlövskogar, ädellövsmiljöer och barrskogsklädda höjder. Stora delar av området visar spår av människors brukande av marken som präglat landskapet i flera hundra år. Här finns goda möjligheter till promenader, löpning, natur- och kulturupplevelser och vintertid även skidåkning.

To do:
  • Area main nature reserve@2x Nature reserve

Contact us

Stockholmsstad logotypestandarda3 300ppi svart

Johan Pontén

Kommunikatör Stockholms Stad

@naturstockholm