Area main nature reserve@2x Luspen

Ett litet reservat där du hittar fina exempel på hur inlandsisen påverkat landskapet i form av kalspolade berghällar, jättegrytor och isräfflor. Området har varit utlopp från en issjö. Allt löst material har transporterats bort. Namnet Luspen kommer från samiskans ”luspie”, vilket betyder forsnacke eller ”utlopp från sjö”.

To do:
  • Area main nature reserve@2x Nature reserve
Directions:

Reservatet ligger 2 km sydsydväst om Storumans samhälle. Nås via väg 45 som korsar områdets södra del.