Trail main hiking@2x Stora Värtans strandpromenad

Värtans stränder erbjuder en vacker och varierande strandpromenad året om. Särskilt välbesökt är strandpromenaden från islossning till isläggning. Men även vintertid, när isen ligger blank, söker sig många täbybor till Värtan för att med skridskor ta sig ut till Tornön eller Bastuholmen.

Täbys stränder utmed Stora Värtan har stora kultur- och naturvärden och här finns några av kommunens största tillgångar vad gäller rekreation och friluftsliv både i form av anlagd parkmark, men även i naturlig miljö.

Längs promenadvägen finns ett antal informationsskyltar för att göra promenaden ännu mer intressant och trivsam. Där det behövs finns också ledstolpar för att hjälpa dig att hitta fram.

To do:
  • Trail main skates@2x Skating
  • Trail main biking@2x Biking
  • Trail main running@2x Running
  • Trail main hiking@2x Hiking
Accessibility:
  • Trail main wheelchair accessible@2x Wheelchair accessible
  • Trail main stroller accessible@2x Stroller accessible

Contact us

Taby logo

Sofia Wulff

Landskapsarkitekt, Täby kommun

Täby kontaktcenter 08-55 55 90 00