Place main entrance@2x Grön entré Mörtsjön

För att nå Mörtsjöns gröna entré passerar du mellan två avdelningar på Mörtsjöns förskola. Området kring Mörtsjön besöker du främst för den vackra och värdefulla naturen. Men du kan även få veta att Jarlabanke har röjt väg inom området.

To do:
  • Place main culture@2x Culture
  • Place main birds@2x Bird watching
  • Place main fishing@2x Fishing
  • Place main running@2x Running
  • Place main hiking@2x Hiking
Accessibility:
  • Place main near parking@2x Near parking
Facilities:
  • Place main info@2x Information
  • Place main entrance@2x Entrance
  • Place main parking@2x Parking

Contact us

Taby logo

Sofia Wulff

Landskapsarkitekt, Täby kommun

Täby kontaktcenter 08-55 55 90 00