Illerns naturreservat

To do:
  • Recreation area
  • Nature reserve
Directions:

Från Storgatan i Tranås: åk förbi stadshuset, håll sedan höger och följ Svartån tills du ser skyltar mot Rås Gård, följ vägen tills du kommer fram till Rås Gård. Där finns parkering och informationstavla över Illerns naturreservat. Det går också att svänga av tidigare på Råsvägen och istället parkera vid Örsbäcken/SOL Tranås klubbstuga.

Contact us

Tranås Direkt