Place main entrance@2x Entré, Näset

Här finns det parkering, grillplats, handikappanpassad toalett och rastplatser. Parkera här för att lätt ta dig ut till de vackra strandängarna på Näsets södra spets och även ansluta till Sörmlandsleden.

Accessibility:
  • Place main near parking@2x Near parking
  • Place main near toilet@2x Near toilet
Facilities:
  • Place main resting@2x Rest area
  • Place main firesite@2x Firesite
  • Place main info@2x Information
  • Place main entrance@2x Entrance
  • Place main toilet@2x Toilet
  • Place main parking@2x Parking