Area main nature reserve@2x Dyviks naturreservat

Dyviks naturreservat består av en bergsrygg och skogsmark samt till en mindre del av vatten tillhörande Ällmorafjärden.

Totalt omfattar reservatet cirka 5 hektar och har en privat ägare, Thuréus stiftelse. Reservatet instiftades 1962 och länsstyrelsen har tillsynen över området.

To do:
  • Area main nature reserve@2x Nature reserve
  • Area main nature@2x Recreation area

Contact us

Tyr01 1rad rgb

Christine Salomonsson

Tyresö support