Place main culture@2x Nyfors

Vid Wättingeströmmen, som forsen hette först, anlades redan på 1500-talet en hammarsmedja. Under tidens lopp följde en såg, krutkvarn, kopparhammare, pappersbruk, väveri, valsverk och kvarn. Namnet Nyfors fick forsen på 1850-talet då pappersbruket med samma namn anlades. I dag kan vi se endast vissa grunder till verksamheterna och området är kulturhistoriskt minnesmärke. Den gamla disponentvillan från pappersbrukstiden finns kvar, nu privatägd.

Forssträckorna hyser den ovanliga strömstaren som vissa år lyckas med sina häckningar vid ån. Arten lever av de bottenlevande insekter, främst nattsländan Hydropsyche siltalaim, dagsländan Baetis rhodani samt olika arter av virvelmaskar.

To do:
  • Place main culture@2x Culture
Accessibility:
  • Place main near parking@2x Near parking
Facilities:
  • Place main parking@2x Parking

Contact us

Tyr01 1rad rgb

Susanne Svidén

Tyresö support

  • Kvällsguidning: Gammelström och Tyresta – gammelskog och blomstermarker (Lättvandrad guidning)

    Tyresö kommun 19 May 18:00

    Vi vandrar längs Tyresö-Flatens norra strand till Gammelströms porlande vatten. Här möts vi av Tyresta som är södra Sveriges största gammelskog med mossrika granskogar och tallklädda hällmarker. Vid kulturmarkerna i Oppsätra blir det öppnare med grovstammiga ekar och blommande torrbackar och hällar. Försommarfloran spirar och med lite tur kan vi få se rariteter som sårläka och kattfot. Cirka 2,5 timmar inklusive matsäckspaus. Drygt 3 km. Samling: Busshållplats Nyfors kl. 1...