Sandholmarnas naturreservat

To do:
  • Recreation area
  • Nature reserve
Accessibility:
  • Near parking
  • Near toilet
Directions:

Närmaste kollektiva färdmedel är buss från Brevik, ca 1,5 km. Vid huvudentrén (Öringehamnsvägen) till naturreservatet finns en parkeringsplats för personbilar anlagd. Inom områdets fastlandsdel finns en enkel gångstig som löper nära stranden söderut genom reservatet.

Contact us

Tyr01 1rad rgb

Susanne Svidén