Area main national park@2x Tyresta nationalpark

Tyrestaskogen uppmärksammades första gången 1929, i samband med att den dåvarande ägaren Ivar Kreuger planerade stora avverkningar. Avverkningarna stoppades och 1936 övertalades Stockholms stad att köpa skogen i syfte att bevara den för framtiden. 1948 köptes även den angränsande Åvafastigheten. Under 1970-talet föreslogs att urskogsdelen skulle bli naturreservat. En kraftig opinion mot avverkningar i slutet av 1970-talet växte fram. 1986 avsattes området Tyresta-Åva som naturreservat efter att varit ett interremistiskt reservat i sex år. Den 13 september 1993 invigdes Tyresta nationalpark, som består av urskogsdelen av området plus västra delen av Åvafastigheten.

Nationalparkens yta: 1970 hektar, varav 90 hektar är vattenområden.

To do:
  • Area main nature reserve@2x Nature reserve
  • Area main national park@2x National Park

Contact us

Tyr01 1rad rgb

Susanne Svidén

Tyresö support

  • Kvällsguidning: Gammelström och Tyresta – gammelskog och blomstermarker (Lättvandrad guidning)

    Tyresö kommun 19 May 18:00

    Vi vandrar längs Tyresö-Flatens norra strand till Gammelströms porlande vatten. Här möts vi av Tyresta som är södra Sveriges största gammelskog med mossrika granskogar och tallklädda hällmarker. Vid kulturmarkerna i Oppsätra blir det öppnare med grovstammiga ekar och blommande torrbackar och hällar. Försommarfloran spirar och med lite tur kan vi få se rariteter som sårläka och kattfot. Cirka 2,5 timmar inklusive matsäckspaus. Drygt 3 km. Samling: Busshållplats Nyfors kl. 1...