Area main nature reserve@2x Tyresta naturreservat

Tyrestaskogen uppmärksammades första gången 1929, i samband med att den dåvarande ägaren Ivar Kreuger planerade stora avverkningar. Avverkningarna stoppades och 1936 övertalades Stockholms stad att köpa skogen i syfte att bevara den för framtiden. 1948 köptes även den angränsande Åvafastigheten. Under 1970-talet föreslogs att urskogsdelen skulle bli naturreservat. En kraftig opinion mot avverkningar i slutet av 1970-talet växte fram. 1986 avsattes området Tyresta-Åva som naturreservat efter att varit ett interremistiskt reservat i sex år. Den 13 september 1993 invigdes Tyresta nationalpark, som består av urskogsdelen av området plus västra delen av Åvafastigheten.

Naturreservatets yta: 2730 hektar, varav 330 hektar är vattenområden.

To do:
  • Area main nature reserve@2x Nature reserve

Contact us

Tyr01 1rad rgb

Christine Salomonsson

Tyresö support

  • Fmcau59eakl51wp1y05y

    Gammelström och Tyresta – gammelskog och sensommarflora - Lättvandrad guidning

    Tyresö kommun 29 Aug 10:00

    Vi vandrar längs Tyresö-Flatens norra strand till Gammelströms porlande vatten. Härifrån fortsätter vi genom Tyrestas mossrika granskog till kulturmarkerna vid Oppsätra och tallhällarna vid Lillsjön. Sensommarfloran spirar och i strandkanten sprider porsen sin lavendellika väldoft. Cirka 3 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 3 km. Samling och avslutning: Busshållplats Nyfors kl 10.00 (buss 873).