Trail main hiking@2x Hällmarksslingan, 1,5 km

En 1,5 kilometer lång stig som går över hällmarker och förbi en av Törnskogens mossar.

To do:
  • Trail main hiking@2x Hiking
Length: 1.5 km

Contact us

Upplandsvasby logo ligg pms

Henrik de Joussineau

Naturförvaltare

Ring: 08- 590 970 00
Felanmälan natur: ekontoret.upplandsvasby.se

  • Hgnbyslcqicphzerwcvl

    Norra Törnskogens naturreservat – friluftsliv i olika former

    Upplands Väsby kommun Jun 17

    I Norra Törnskogens naturreservat finns hällmarkstallskog på höjderna och i dalarna granskog, betesmark och åkermark. Här finns både korta och långa stigar och leder att vandra. Och en spännande sagostig för barnen! I Norra Törnskogens naturreservat finns flera vandringsleder i variationsrik natur. Här finns också en cykelled och en ridstig. I naturreservatet hittar du också en sagostig för både barn och vuxna, som bjuder in till lek, motorikträning och till att lära sig...