Kairospåret

Difficulty: Green - simple
To do:
 • Hiking
 • Running
 • Skiing
 • Walking
Facilities:
 • Lighted trails
Length: 7.5 km

Contact us

Upplandsvasby logo ligg pms

Henrik de Joussineau

Ring: 08- 590 970 00
Felanmälan natur: ekontoret.upplandsvasby.se

 • Avverkningsområdet utvecklas till blommande gräsmark och blandskog

  Upplands Väsby kommun Apr 27

  Nu påbörjar vi utvecklingen av naturen i och utanför avverkningsområdet i Runby! Delen utmed Runbyspåret kommer att återställas till åkermark med blommande växlighet. Delen mot kraftledningsgatan kommer att utvecklas till en blandskog. Skogar med en blandning av barr och lövträd är mer motståndskraftiga mot olika typer av störningar som till exempel torka, vind, brand och angrepp från skadeinsekter. Vi ber er hålla avstånd till pågående arbete och ha överseende med buller....

 • Naturvård utmed Kairospåret mellan Njurstatorp och Båtbyggartorp

  Upplands Väsby kommun May 03

  I början på maj kommer en större skötselinsats påbörjas i skogsområdet med ung tallskog utmed Kairospåret mellan Njurstatorp och Båtbyggartorp. Vi ber er hålla avstånd till pågående arbete och ha överseende med buller. Arbetet kommer att pågå under maj. Om du kan, välj ett annat område för rekreation. Syftet med insatserna är att ge områdets tallar mer ljus och plats samt bättre förutsättningar åt områdets lövträd för att utveckla en blandskog med mer mångfald. Under sköts...

 • Så håller vi afrikansk svinpest borta från våra svenska vilda och tama djur

  Upplands Väsby kommun Jul 05

  Afrikansk svinpest (ASF) är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. Det finns flera saker som vi alla kan hjälpas åt med för att förhindra att vi får in afrikansk svinpest i Sverige. Viruset som orsakar sjukdomen är mycket motståndskraftigt och överlever länge i miljön och i kött från infekterade djur, även om köttet varit fryst. Det smittar inte till människa, men om matrester som innehåller virus, tex charkvaror, ges till grisar eller hamn...