Area main nature reserve@2x Torsåkers almlund

Almlunden är ett område skyddat inom Natura 2000 och var länets största almlund innan de sista almarna dog på grund av almsjuka. Almarna står fortfarande kvar och bidrar med många värden för insekter och fåglar. Almlunden är egentligen en ädellövlund med både al, ask och hägg utöver almarna. I området trivs olika fågelarter såsom mindre flugsnappare, flodsångare och härmsångare samt den mindre hackspetten. Mer tillfälliga fågelarter är lundsångare och sommargylling. Missa inte den yttersta lilla holmen med utsikt över Fysingen mot Vallstanäs.

To do:
  • Area main nature reserve@2x Nature reserve
  • Area main naturalvalue@2x Protected nature
  • Area main nature@2x Recreation area
Directions:

Från Upplands Väsby station tar du buss 531 mot Berby och går av vid Torsåker. Härifrån går du cirka 500meter norrut.

Contact us

Upplandsvasby logo ligg pms

Henrik de Joussineau

Naturförvaltare

Ring: 08- 590 970 00
Felanmälan natur: ekontoret.upplandsvasby.se