Area main nature reserve@2x Vallensjö naturreservat

Vallensjö naturreservat är en ovanlig barrskog för Stockholms län som består av 16 hektar gammal naturskog bestående främst av gran. Naturreservatet har fått sin karaktär genom att inget skogsbruk har förekommit på mycket lång tid. Detta har medfört att många ovanliga vedsvampar, bland annat signalarterna veckticka, vit vedfingersvamp, kötticka, vedticka och ullticka som förekommer kring den döda veden i området. Fornminnen döljer sig även i skogen i form av stensträngar samt en förmodad hålväg. Området är också skyddat genom Natura 2000.

To do:
  • Area main nature reserve@2x Nature reserve
Parking:

Det finns en mindre anlagd parkeringsplats i Ekeby. Därifrån är det sedan cirka 500 meter promenad till reservatet.

Transport:

Ta buss 539 från Upplands Väsby station och stig av vid Fresta kyrka. Sedan är det cirka 1 kilometer promenad.

Directions:

Ta buss 539 från Upplands Väsby station och stig av vid Fresta kyrka. Sedan är det cirka 1 kilometer promenad till reservatet. Det finns också en mindre anlagd parkeringsplats i Ekeby, cirka 500 meter promenad till reservatet. Man kan också ta sig kommunalt till Ekeby.

Contact us

Upplandsvasby logo ligg pms

Henrik de Joussineau

Naturförvaltare

Ring: 08- 590 970 00
Felanmälan natur: ekontoret.upplandsvasby.se