Place main bathing@2x Smultronställe Östa stränder

Östas norra strand är en lång sandstand omgiven av torra marker med gamla knotiga tallar. En del av tallarna har små kläckhål efter den sällsynta och vackra skalbaggen åttafläckig praktbagge. Skalbaggen är helt beroende av gamla tallar som står fritt så att solen kan värma upp stammar och rötter.

Stranden ligger 200 m från närmsta parkering, följ den gul- och rödmarkerade stigen genom skogen. På stranden finns också vindskydd, rastbord och grillplats.

Östa stränder är ett av Uppsala läns smultronställen i naturen. Ett smultronställe är ett område med höga natur- och friluftsvärden som är tillgängligt för besökare.

Accessibility:
  • Place main near parking@2x Near parking
  • Place main near toilet@2x Near toilet
Facilities:
  • Place main resting@2x Rest area
  • Place main shelter@2x Shelter
  • Place main firesite@2x Firesite
  • Place main bathing@2x Bathing
Parking:

Parkering alldeles norr om campingen.

Transport:

Det finns ingen busshållplats nära smultronstället Östa stränder.

Directions:

Östa naturreservat ligger väster om Tärnsjö och norr om Heby.

Med bil: Skyltning finns från väg 56 söder om Tärnsjö. När du kommer in i reservatet, fortsätt att följa vägen rakt fram. Alldeles efter campingen ligger en parkering på höger sida. Härifrån följer du röd/gul stig norrut för att komma till norra stranden.

Contact us

Upplandsstiftelsen

Upplandsstiftelsen