Björns skärgård

To do:
  • Nature reserve
Parking:

Parkering finns vid Fågelsundets naturstig vid infarten till Fågelsundet.

Directions:

Björns skärgård ligger norr om Hållnäshalvön. Det finns möjlighet att boka båttransport ut till Björn med Kjell Holmkvist, tel: 070-574 53 98 eller Gert Evaldsson, tel: 070-552 27 03. Båda bor i Fågelsundet.

Contact us

Upplandsstiftelsen

Upplandsstiftelsen