Hästhagen-Kilholmen

Current

Som följd av den torra sommaren 2018 och angrepp av granbarkborre så står en mängd döda granar i reservatet . Det finns en stor risk att döda granar faller och vi avråder dig från att besöka området vid blåsigt väder.

To do:
  • Nature reserve
Accessibility:
  • Near parking
Directions:

Hästhagen-Kilholmen ligger 4,5 km nordväst om Uppsala, mellan Bennebols och Vällnora bruk. Du kan komma hit söder ifrån genom att följa väg 282 till Knutby. I Knutby tar du vänster in på Bladåkersvägen och följer den ca 5 km. Sväng höger där det står skyltat mot Bennebol och Vällnora. En bit efter Vällnora bruk ligger reservatet på höger sida.

Du kan även köra väg 288 från Uppsala mot Östhammar. I höjd med Lejsta viker du in på Hallstaviksvägen (väg 273). Efter att ha passerat sjön Vällen svänger du höger mot Vällnora och Bennebols bruk. Efter ca 7 km har du Hästhagen-Kilholmen på vänster sida.