Linnéstig Hågavandringen

To do:
  • Hiking
Accessibility:
  • Near parking
  • Near Public Transport
Length: 6.0 km
Surface:

Mestadels väg och gångväg, men även stig förekommer.

Parking:

Nära starten finns parkering, längs södra delen av Kyrkogårdsgatan. Vid slutet finns parkering vid Hågahögen, Kung Björns hög.

Transport:

Busshållplatsen närmast starten heter Slottsbacken och ligger alldeles vid biblioteket Carolika Rediviva. Gå in i Engelska parken och förbi baksidan av biblioteket så kommer du till starten.

Vid slutet finns hållplats Håga gård.

Directions:

Hågavandringen startar inne i Uppsala, i Engelska parken bakom Carolina Rediviva. Härifrån går den förbi Kungsgärdet och ut mot Stabbyskogen. Vidare genom Flogsta till Håga by.

Contact us

Upplandsstiftelsen

Upplandsstiftelsen