Norra Lunsen

To do:
  • Nature reserve
Accessibility:
  • Near parking
  • Near Public Transport
Transport:

Ta stadsbussen till hållplats Brostugevägen, vid Flottsundsbron. Därifrån är det ca 500 m fram till reservatsentrén. Det finns även flera hållplatser längs väg 255. Längs vägen finns flera entréer in i Lunsen.

Directions:

Naturreservatet Norra Lunsen ligger alldeles sydöst om Uppsala

Med bil: Parkeringar finns på flera platser i utkanten av reservatet. Vill du besöka Lunsentorpet finns en lämplig parkering mellan Flottsundsbron och väg 255.

För att komma till Fläktanstugan kör du väg 255 från Uppsala mot Sävja. Tag av vänster mot Östuna innan järnvägs- tunneln och passagen över Sävjaån. Efter ca 5 km svänger du höger mot Björkbackagården och fortsätter fram till en stor parkering vid Nyby, alldeles intill järnvägen. Härifrån är det 1 km vandring till Fläktanstugan.

Vill du besöka Stordammen finns parkeringsplats i södra utkanten av Sävja.

Contact us

Upplandsstiftelsen