Place main parking@2x Parkering Vika, Florarna

Vika är en liten by i utkanten av Florarna. Här finns en parkering som rymmer 3-4 bilar, du kan inte fortsätta längre med bil. Det är nära till tältplatsen vid Vikasjön. Du går igenom en grind in i en kohage för att komma till rastplatsen. Upplandsleden passerar förbi.

Accessibility:
  • Place main near toilet@2x Near toilet
Facilities:
  • Place main parking@2x Parking