Torslundagropen

To do:
  • Nature reserve
Accessibility:
  • Near parking
Directions:

Torslundagropens naturreservat ligger drygt 10 km norr om Enköping.

Med bil: Från väg 70, sväng höger alledeles norr om Enköping mot Torstuna. Kör 10 km fram till Vånsjö. Straxt efter ligger reservatet på vänster sida. Parkeringen plogas ej vintertid.

Contact us

Upplandsstiftelsen

Upplandsstiftelsen