The Uppland Trail, section 16, 13 km

Section 16, perhaps the most beautiful part of The Uppland Trail, begins next to River Dalälven in Marma. It goes through easy-to-walk, sandy areas along the River Dalälven, and ends by the tourist hotel in Älvkarleby. From Marma, you’ll follow the water to a bird tower with a view of Lake Storfjärden. Then, the trail leaves the shores of River Dalälven for a while, finding its way up, past Ambricka, to then return to the rushing River Lanforsen. Here, River Dalälven is forced into a narrow furrow. Just north of the river, nature reserve Gropholmarna begins. In places, the beach is several metres high, sloping down steeply towards the river. There are many nice rest spots, one with a wind shelter.

Once in Älvkarleby, you’ll reach the end of the Section via the island of Laxön. When crossing the bridges, you’ll see the last waterfall of River Dalälven, Älvkarlebyfallet, in three parts. In Älvkarleby, you’ll find a shop, hostel, hotel, cafes and restaurants.

Difficulty level: Medium, mostly on easy-to-walk paths.

To do:
  • Hiking
Accessibility:
  • Near parking
  • Near Public Transport
Length: 13.0 km
Surface:

Lättgången etapp, mestadels längs fina jämna stigar och några kortare sträckor längs väg.

Parking:

Parkering för flera bilar finns både vid etappstarten i Marma och vid etappslutet i Älvkarleby.

Transport:

I Marma finns buss- och tågstation inne i samhället, ca 500 m från etappstarten. I Älvkarleby finns busshållplats, Älvkarleby turisten, där etappen slutar. Tågstationen ligger sydväst om Laxön, på västra sidan av Dalälven. Du kommer över via broar från Laxön. För tidtabeller se www.ul.se

Directions:

Starten för etapp 16 ligger vid badplatsen i Marma, längs väg 291. Etappens slut ligger vid fd Älvkarleby turisthotell, längs Västanåvägen alldeles norr om Laxön.

Contact us

Upplandsstiftelsen

Upplandsstiftelsen

  • 4. Marma–Älvkarleby 13 km

    Mar 25

    För vem: Du som vill ha en lättvandrad sträcka, men ändå gå mestadels längs stig, och du som vill åka med kollektivtrafiken till och från leden. Längd: 13 km Start: Marma station, själva etappstarten ligger vid badplatsen, längs väg 291 Slut: Älvkarleby turisthotell, eller Älvkarleby station Service: tåg- och busstation i både Marma och Älvkarleby, vindskydd med eldstad i Gropholmarnas naturreservat, Laxön med café mm Vatten: hos handelsträdgården Gröna Källan i Älvkarleby...