20170513130151 4 o0fde3.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=120&w=120&mask=ellipse&facepad=3

Anna Sotkasiira Wik

Ordförande för föreningen HjärtLung Norrköping.