Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=120&w=120&mask=ellipse&facepad=3

Micke Andersén

Fritidsvandrare som under Corona-pandemin upptäckt stigarna i Uppland. Började med Linnéstigarna, och planerar nu att gå hela Upplandsleden innan Augusti 2021. Önska mig lycka till!