Värmdöleden

To do:
  • Hiking
Length: 47.1 km
Directions:

Etapp 1: Busshållplatser vid Skevikstrand, Skevik, Styrmannen, Betsede samt Ålstäket. Parkering vid Jungmannen och Ålstäket, vid Skevik när konferensgården har öppet. Etapp 2: Busshållplatser finns vid Ålstäket, Grävlingsstigen samt Sågen. Parkering finns vid Ålstäket samt Sågen. Etapp 3: Sågen och Saltarö gård. Parkering vid Sågen och Saltarö.