Ängenleden

Difficulty: Red - demanding
To do:
  • Hiking
Length: 17.0 km
Time: about 7 hours
Transport:

Ingen kollektivtrafik.

Directions:

TILL STARTPLATS ROKKMAKK-STUGAN
Från E45 i Rottneros. Sväng av mot Ski Sunne och Gräsmark. Efter ca 10 km, vid Västerrottna, sväng vänster skyltat mot Ängen 9 km. Framme vid Ängsjön finns informationstavla och rastplats. Följ blå skyltar med texten ”Rokkmakkstugan, Ängen”.

TILL STARTPLATS ULVSJÖVÄGEN. Från väg 61, vid Kallviken mellan Arvika och Kil (ca 10 km innan Arvika). Tag av i korsning skyltat Mangskog 10. Kör till Mangskog. Där svänger du vänster skyltat mot Treskog. Följ vägen ca 10 km. Vid skylt mot Salungen, sväng höger. Kör 100 m och sväng vänster. Följ blå skyltar med text ”Rokkmakkstugan, Ängen”. Vid T-korsning, med skylt ”Ängen 3 km”, sväng höger. Kör 1 km, sväng till höger in på vändplan med informationstavla för Ängenleden.