Area main nature reserve@2x Slättö sand Naturreservat

Slättö sand är ett av Sveriges största flygsandfält i inlandet, en annorlunda natur med stora geologiska och botaniska värden i ett landskap som annars präglas av mossar, odlingslandskap och skog. Vid sekelskiftet var Slättö sand ett egenartat, trädlöst område, där sanden flög fritt omkring. Sedan dess har trädplanteringar förändrat områdets ökenkaraktär som nu måste underhållas med hjälp av avverkning och naturvårdsbränning. Följ den markerade stigen till utsiktsplatsen. Insekter upptäcker du på de öppna sandytorna utmed stigen. Nordost om "utsiktskullen", inne i skogen kan man hitta mystiska sandhögar. De har bildats av sand som blåst in och fastnat i gamla enbuskar. Delar av reservatet är känsliga för onödigt tramp. Håll dig därför till de stigar som finns.

To do:
  • Area main nature reserve@2x Nature reserve
  • Area main naturalvalue@2x Protected nature
Accessibility:
  • Area main near parking@2x Near parking
Directions:

Lättast hittar du till Slättö sand genom att från Forsheda, utmed väg 153 Värnamo-Smålandsstenar, följa vägvisning mot Slättö. Kommer du från väster eller från sydost åker du via Ås respektive Dannäs. Parkeringsplats finner du utmed vägen Slättö-Torskinge. Därifrån utgår en markerad strövstig till utsiktsplatsen.

Contact us

Vk logotyp negvit

Kontaktcenter Värnamo kommun

Kontaktcenter Värnamo kommun Kyrktorget 1, 331 83 Värnamo Telefon 0370-37 70 00 www.varnamo.se