Luspberget

To do:
  • Nature reserve
Directions:

Reservatet ligger ca 5 km väster om Storumans samhälle och utgörs av ett större skogsberg omedelbart i anslutning till Luspsjön, vilken utgör en vik av sjön Storuman (Umeälven).