Been there
Comment
  • Andreas Nehlin

    Trevlig grillplats med utsikt över älven. Tag med egen ved eller hämta från grillplatsen en uppströms, på andra sidan viken.

    over 2 years