Area main nature reserve@2x Svansele dammängar

Vid Svansele dammängar har det bedrivits slåtter sedan 1700-talet. Idag sköts dämningen av byborna och en del av ängarna slås med lie på gammalt vis för att bevara den historiska miljön. Ängarna och de restaurerade gamla ladorna syns bäst från Kortudden, som också har en grillplats.

To do:
  • Area main nature reserve@2x Nature reserve
Accessibility:
  • Area main stroller accessible@2x Stroller accessible
  • Area main near parking@2x Near parking
  • Area main near toilet@2x Near toilet
Directions:

Om du kommer från Bolidenhållet åker du med fördel upp längs Skellefteälvs norra sida över Petiknäs. Åk genom Svansele by, i riktning Petikträsk. Strax efter utfarten ur Svansele by finns en skylt åt nordost. På stickvägen når du Petikån med bro vid dammen och rastplats.