Svansele dammängar

To do:
  • Nature reserve
Accessibility:
  • Near parking
  • Near toilet
  • Stroller accessible
Directions:

Om du kommer från Bolidenhållet åker du med fördel upp längs Skellefteälvs norra sida över Petiknäs. Åk genom Svansele by, i riktning Petikträsk. Strax efter utfarten ur Svansele by finns en skylt åt nordost. På stickvägen når du Petikån med bro vid dammen och rastplats.