Stengärdet

To do:
  • Nature reserve
Accessibility:
  • Near parking
Directions:

Stengärdet ligger söder om Kungsör längs med väg 56. Sväng av E20 i Kungsör mot Norrköping på väg 56. Efter 4,7 kilometer ligger naturreservatet på höger sida.

Contact us

Lstulogga farg centrerad webb

Ylva Granath

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.

  • Länsstyrelsen gräver fram sand för att gynna bin

    Länsstyrelsen Västmanlands län Aug 31

    Måndag och tisdag vecka 36 arbetar Länsstyrelsen med att skapa öppna ytor med sand för att hjälpa pollinerande insekter. Arbetet sker i Stengärdets naturreservat söder om Kungsör och på Sveaskogs marker runt Riddarhyttan. Åtgärderna är en del av regeringens satsning för att gynna vilda pollinatörer. Många insekter, svampar, blommor och andra växter är beroende av solbelysta öppna sandytor för sin överlevnad. Vissa arter, som praktbyxbiet, bygger sina bon där medan andra fi...