Fullskärm
Karta Hybrid Terräng Satellit Lantmäteriet
Detta finns runt Vandringsled Gröna spåret 4,8 km

Trail main hiking@2x Vandringsled Gröna spåret 4,8 km

Gröna spåret går mellan Sundby och Visättra och är markerad med gröna prickar på träd. Gröna spåret går både på grusväg och stig genom hällmarkstallskog, granskog, myrmark, och betesmark.

Att göra:
  • Trail main hiking@2x Vandring