Area main nature reserve@2x Älmebjär

Älmebjär består av en höjd med sluttningar ner mot Björkasjö. Bokskogen dominerar och många av träden är mycket gamla. I denna miljö trivs ovanliga arter som kräver en specifik livsmiljö. Reservatet är en del av Åkulla bokskogar.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat