Kalvsjöstigen

Valaklitt

Området utgörs av sammanhängande kuperad bokskog mellan Valasjön och Stegasjön. Landskapsbilden är storslagen och området har stora värden för friluftslivet. Här finns stora bokskogsbeklädda berg- och rasbranter med mycket död ved. Veden skapar livsrum för många organismer, bland annat olika svampar och insekter.

I området finns mängder av rödlistade lavar och en rik fågelfauna. Vintertid kan man få se stora flockar med bergfinkar som äter bok-ollon. Även skogsduva finns i området.

Att göra:
  • Vandring
  • Trailrunning
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
  • Barnvagnstillgängligt
Längd: 4.2 km
Hitta hit:

Leden startar vid parkeringsplatsen öster om Skärbäck.