Höö

Höö naturreservat innehåller en av de mest artrika miljöerna i Småland. Naturen är en mosaik av ängar, åkrar, betesmarker och lövskogspartier. Höö är en ö med broförbindelse till fastlandet. Vid sjön Möckeln har du goda möjligheter för strövtåg och friluftsliv.

I Gustav Vasas jordebok från år 1553 omnämns Höö. Här har förmodligen funnits bebyggelse sedan medeltiden. När andra bönder slutade med ängsslåttern fortsatte familjen Hörberg, som i generationer har brukat Höö, att slå sina ängar. Därför finns ängens flora och fauna kvar och du kan glädja dig åt den rika blomningen. Det går att bo på gården och har man tur finns det lokalt kött till försäljning, läs mer på sagolikahoo.se. Åkrarna och ängarna finns på östra halvan av ön där det näringsrika diabasstråket går. Det är också här som de ädla lövträden och de många örterna trivs som bäst. Diabashöjderna är avgränsade av markerade branter, som på sina ställen är rena bergstup. På grund av den unika floran på Höö gäller inte Allemansrätten. Det finns särskilda regler för detta område – läs informationsskyltar vid naturreservatets parkering och länken nedan till länsstyrelsens hemsida.

Att göra:
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
  • Nära toalett