13 Mörtsjöåsen - Älmtasjön|Blekingeleden

Den sjötäta sträckningen från Mörtsjöåsen till Älmtasjön löper längs ett antal större sjöar och mindre vattendrag i ett kuperat landskap med klassisk blandskog.

Strax söder om Stora Åsjön ansluter Bastasjöleden söderifrån. Du kan ta dig till Bastasjö med kollektivtrafik, genom att ta buss från Lyckeby centrum och sedan promenera drygt en kilometer till Bastasjöstugan vid sjöns södra del. Därifrån är det knappt sju kilometers vandring till punkten där Bastasjöleden ansluter till Blekingeleden. Från knutpunkten är det 6,5 km till Älmtasjön och drygt en kilometer till Mörtsjöåsen.

Älmteryds naturreservat är en av Blekinges mest värdefulla hagmarker, en mosaik av lövdungar, fuktängar och källflöden vars betesmarker hålls öppna av betande djur. Långt in på 1900-talet var stora delar av hagmarkerna slåtterängar som slogs med lie och kreaturen släpptes inte ut på bete förrän höskörden var bärgad. I naturreservatet växer en rad olika sorters gräs och örter som inte trivs i det moderna lantbrukets välgödslade marker. Från leden är det cirka 1,5 km till reservatet.

Älmtasjön är en vacker badsjö med härliga klipphällar som är som gjorda för sköna bad i strandlinjen. Det finns både abborre, braxen, gädda och mört i sjön. Vid den södra delen av sjön finns vindskydd, toalett och eldstad.


Blekingeleden är en 26 mil lång vandringsled från Sölvesborg i väster till Bröms i nordost. Du vandrar på ett varierat underlag längs stigar och grusvägar genom ett mosaiklandskap av skog, betesmarker, sjöar och små åkrar. Det finns tillgång till vatten och toaletter på de flesta etapper längs leden. Blekingeleden markeras med orange färg på stolpar och skyltar. Leden är beskriven från väst till öst – men du vandrar så klart vilket håll du vill.


Allemansrätten ger dig som besökare möjlighet att vistas fritt i den svenska naturen. [www.allemansratten.se](http://www.allemansratten.se /)

Att göra:
 • Vandring
Längd: 8.4 km

Kontakta oss

Ark56 orange

Team ARK56

Blekinge Arkipelag
Kurpromenaden 4
372 36 Ronneby

 • Blekingeleden

  ARK56 - Blekinges länkade kustleder 29 apr

  Blekingeleden är en 26 mil lång vandringsled från Sölvesborg i väster till Bröms i nordost. Du vandrar på ett varierat underlag längs stigar och grusvägar genom ett mosaiklandskap av skog, betesmarker, sjöar och små åkrar. Det finns tillgång till vatten och toaletter på de flesta etapper längs leden. Blekingeleden markeras med orange färg på stolpar och skyltar. Några av etapperna ansluter till något av naven inom ARK56 – vilket är perfekt om du vill vila fötterna och kans...

 • Fika längs Blekingeleden – fem kaféer att längta till

  20 maj

  Även om få saker slår nykokt kokkaffe som tillagats över öppen eld så är tilltugget minst lika viktigt. På flera håll längs Blekingeleden kan man kombinera riktigt bra vandring med enastående kafébesök. Börja vandringen med ett kaffestopp på en uteservering, köp med dig färdkost för att äta längs vägen eller avsluta dagen med en frasig våffla. Ritz Conditori i Sölvesborg. Mitt på Stortorget i medeltidsstaden Sölvesborg ligger populära Ritz Kafé som med sina goda surdegsbrö...