Trail main hiking@2x Blekingeleden | Långasjönäs - Persgärde

Längs skogsbygdens slingrande sjöar och vattendrag börjar vandringen ut mot havet. Från Nötabrånes vackra vikar runt Bruksgylet till Gamslebäckens branta stup och våtmarkerna mellan de båda Kroksjöarna tar Blekingeleden dig rakt genom Sveriges trädgård till naturreservatet i Persgärde, som också är ett etappstopp.

Pappersbruket i Långasjönäs omnämns första gången 1782 och var i full drift ända fram till 1919 då anläggningen brann ner. Framförallt tillverkades hand-, skriv- och gråpapper i Långasjönäs med linnelump som råmaterial.

Gamslebäcken rinner genom stensatta kanaler och tar stundtals sig fram genom tunnlar. Ursprungligen låg här en kvarn och kvarnravinen är fortfarande i bra skick. Du passerar Gamslebäcken via en rejäl träbro och leden letar sig vidare genom en typisk blekingsk skogsbygd med stenmurar, hagmarker och små torp.

Persgärde Naturreservat är känt för sin biologiska mångfald. Området består framförallt av ädellövskogar med avbrott för artrika mader, alltså ängsmark där man bärgat hö, och klassisk betesmark. Reservatet ligger mitt i den blekingska mellanbygden där ek och bok är de vanligaste trädslagen. Tack vare ett begränsat uttag av träd de senaste femtio åren har naturreservatet alltmer fått formen av en naturskog.


Blekingeleden är en 26 mil lång vandringsled från Sölvesborg i väster till Bröms i nordost. Du vandrar på ett varierat underlag längs stigar och grusvägar genom ett mosaiklandskap av skog, betesmarker, sjöar och små åkrar. Det finns tillgång till vatten och toaletter på de flesta etapper längs leden. Blekingeleden markeras med orange färg på stolpar och skyltar. Leden är beskriven från väst till öst – men du vandrar så klart vilket håll du vill.


Allemansrätten ger dig som besökare möjlighet att vistas fritt i den svenska naturen. www.allemansratten.se

Att göra:
 • Trail main hiking@2x Vandring
Längd: 14.2 km

Kontakta oss

Ark56 orange

Team ARK56

Blekinge Arkipelag
Kurpromenaden 4
372 36 Ronneby

 • Kxlvpuqnzuszwipmfwld

  Blekingeleden

  ARK56 - Blekinges länkade kustleder 29 apr

  Blekingeleden är en 26 mil lång vandringsled från Sölvesborg i väster till Bröms i nordost. Du vandrar på ett varierat underlag längs stigar och grusvägar genom ett mosaiklandskap av skog, betesmarker, sjöar och små åkrar. Det finns tillgång till vatten och toaletter på de flesta etapper längs leden. Blekingeleden markeras med orange färg på stolpar och skyltar. Några av etapperna ansluter till något av naven inom ARK56 – vilket är perfekt om du vill vila fötterna och kan...

Vill dit
 • Default avatar
 • Default avatar
 • 20200701175846 profilepic
 • Default avatar
 • 20200621151044 4 2fdj73
 • 20200728204145 4 1bpjapu
 • 20200809085024 4 1pujkcj
 • 20200604090225 4 12ohgdl
 • Default avatar
 • Default avatar
 • 20200322235503 4 487996
 • Default avatar
Var där
 • Default avatar
 • Default avatar
 • 20200425174334 4 zr2s92
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
 • 20200624201732 profilepic
Kommentera
 • Default avatar

  Jenny Håkansson

  Välmarkerad etapp av Blekingeleden. Avståndet från skylt till skylt är dock 15 km.

  ungefär 2 månader