Place main culture@2x Kungsbron med Bastion Aurora

Kungsbron var förr stadens "finentré", när det var naturligast att ta sig sjövägen till Karlskrona.

Här har mången kunglighet stigit i land och här markeras också tydligt gränsen mellan det civila och militära. Enligt planerna skulle hela det militära Karlskrona ramas in med en mur, men det arbetet blev aldrig färdigt.

Bastion Aurora, som är en del av den forna befästningsmuren runt Flottans skeppsvarv, öppnas ofta för olika aktiviteter, t ex större musikkonserter.

Här finns en byst som visar Erik Dahlberg - stadens grundläggare. Här står även Hans Wachtmeister staty.

Kungsbron är en del av Örlogsstaden Karlskrona, som uppfördes på Unescos lista över omistliga världsarv 1998.

Läs mer om världsarvet och hitta alla ingående delar i artikeln om Örlogsstaden Karlskrona.

Källa: Visit Karlskrona

Att göra:
  • Place main culture@2x Kulturmiljö

Kontakta oss

Ark56 orange

Team ARK56

Blekinge Arkipelag
Kurpromenaden 4
372 36 Ronneby

  • Owfxsb2y5kfwefqggqqt

    Världsarvsstaden Karlskrona

    ARK56 - Blekinges länkade kustleder 5 maj

    Kasta ankar i Karlskrona, staden som grundades 1680, då Karl XI beslöt sig för att anlägga landets nya marinbas här. Mer än 300 år senare ligger marinbasen fortfarande i Karlskrona – staden där gammalt möter nytt och tradition möter innovation. Karlskronas imponerande och väl bevarade arkitektur och stadsplan gav staden världsarvsstatus år 1998, och vart du än går kan du se bevis på detta. Flotta kyrkor, pampiga torg, paradgator och försvarsverk lockar besökare från hela ...