Place main culture@2x Ljungskär

Ljungskär började byggas 1734 men tog ett par decennier att färdigställa. Ljungskär, liksom Mjölnareholmen, var tänkta att fungera både som krutmagasin och fästningstorn. Deras placering strax utanför Trossö avsåg att förhindra att fienden attackerade från fastlandet via båtar eller tog sig över isen till Trossö. Ljungskär och Mjölnareholmen har bägge ett så kallat fredstak som kunde tas bort i tider av krig och bestyckas med tungt artilleri.

Ljungskär är en del av Örlogsstaden Karlskrona, som uppfördes på Unescos lista över omistliga världsarv 1998.

Läs mer om världsarvet och hitta alla ingående delar i artikeln om Örlogsstaden Karlskrona.

Källa: www.orlogsstadenkarlskrona.se

Att göra:
  • Place main culture@2x Kulturmiljö

Kontakta oss

Ark56 orange

Team ARK56

Blekinge Arkipelag
Kurpromenaden 4
372 36 Ronneby

  • Owfxsb2y5kfwefqggqqt

    Världsarvsstaden Karlskrona

    ARK56 - Blekinges länkade kustleder 5 maj

    Kasta ankar i Karlskrona, staden som grundades 1680, då Karl XI beslöt sig för att anlägga landets nya marinbas här. Mer än 300 år senare ligger marinbasen fortfarande i Karlskrona – staden där gammalt möter nytt och tradition möter innovation. Karlskronas imponerande och väl bevarade arkitektur och stadsplan gav staden världsarvsstatus år 1998, och vart du än går kan du se bevis på detta. Flotta kyrkor, pampiga torg, paradgator och försvarsverk lockar besökare från hela ...