Place main culture@2x Mjölnareholmen (5615 Karlskrona Kultur Arkipelag)

Krut- och försvarstornet på Mjölnarholmen byggdes år 1727 delvis för att hindra en angripare att ta sig över isen i ett anfall mot staden.

Mjölnareholmen var i likhet med Ljungskär tänkt att fungera både som krutmagasin och fästingstorn. Placeringen utanför Trossö avsåg att förhindra att fienden attackerade från fastlandet via båtar eller tog sig över isen till Trossö. Både Mjölnareholmen och Ljungskär har ett s k fredstak som kunde tas bort i tider av krig och bestyckas med tungt artilleri.

Mjölnareholmen är en del av projektet Karlskrona Kulturarkipelag och erbjuder bland annat evenemang, musik och teater. 5615 är koordinaterna för mycket av Karlskronas och Blekinges goda liv– i form av upptäckande, lek, lärande, innovationer, samtida konst och långsiktig hållbarhet. 5615 är en del av UNESCOs världsarv med närhet och öppenhet som mål.

Mjölnareholmen är en del av Örlogsstaden Karlskrona, som uppfördes på Unescos lista över omistliga världsarv 1998.

Läs mer om världsarvet och hitta alla ingående delar i artikeln om Örlogsstaden Karlskrona.

Källa: Visit Karlskrona

Att göra:
  • Place main culture@2x Kulturmiljö
Hitta hit:

Båt eller skärgårdsbåt, se Blekingetrafiken för mer information.

Kontakta oss

Ark56 orange

Team ARK56

Blekinge Arkipelag
Kurpromenaden 4
372 36 Ronneby

  • Owfxsb2y5kfwefqggqqt

    Världsarvsstaden Karlskrona

    ARK56 - Blekinges länkade kustleder 5 maj

    Kasta ankar i Karlskrona, staden som grundades 1680, då Karl XI beslöt sig för att anlägga landets nya marinbas här. Mer än 300 år senare ligger marinbasen fortfarande i Karlskrona – staden där gammalt möter nytt och tradition möter innovation. Karlskronas imponerande och väl bevarade arkitektur och stadsplan gav staden världsarvsstatus år 1998, och vart du än går kan du se bevis på detta. Flotta kyrkor, pampiga torg, paradgator och försvarsverk lockar besökare från hela ...