Ryssberget naturreservat

Ryssberget reser sig mer än 160 m över havet och utgör ett dominerande inslag i det omgivande, relativt flacka landskapet i sydvästra Blekinge. Hela södra delen är genom sin naturskönhet och strövvänlighet lättillgänglig för friluftslivet och ett flertal stigar genomkorsar reservatet.

Att göra:
  • Naturreservat

Kontakta oss

Länsstyrelsen Blekinge