Area main nature reserve@2x Södra Brunnskogen naturreservat

Naturreservatet Södra Brunnsskogen ligger söder om Ronneby tätort i närheten av Brunnsparken. Det är ett större sammanhängande skogsområde med både ädellövträd och äldre tallskog. 

I norr gränsar naturreservatet till kulturreservatet Ronneby brunnspark. Reservatet har sedan brunnsepokens dagar utnyttjats som strövområde. Här hittar du äldre stigar med trappor och stenmurar som ibland har öppningar för stigarna.

Södra Brunnskogen har idag ett omfattande system med stigar och stigsystemet knyter samman Ronneby Brunnspark med Ekenäsområdet vid kusten.

Den vanligaste naturtypen är blandskog där gran, tall och lövträd som ek och bok växer tillsammans. Bara mindre delar av området är kraftigt påverkade av modernt skogsbruk. Även ädellövskog förekommer frekvent främst i form av ek- och bokskog. Inom reservatets gränser finns också betesmarker som till största delen betas kontinuerligt. Både trädbärande hagar och öppna hagar förekommer.

Reservatsregler finner du via länken nedan.

Källa: Länsstyrelsen

Att göra:
 • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Naturreservatet ligger söder om Ronneby tätort, cirka 2 kilometer från centrum.

Buss 3 från Ronneby resecentrum till närmaste hållplats "Ronneby brunn/Soft center" tar cirka 5 minuter. Avståndet mellan hållplatsen och Södra Brunnsskogens naturreservat är cirka 700 meter.

Kontakta oss

Ark56 orange

Team ARK56

Blekinge Arkipelag
Kurpromenaden 4
372 36 Ronneby

 • I0ekljhdep7kgikcmsif

  4 dagar | Ronneby - Järnavik - Tjärö - Ronneby

  1 feb

  En 4-dagarstur genom bokskog och skärgård och via några av Blekinge Arkipelags riktiga pärlor, både när det gäller natur och kultur. Du tar dig fram till fots och med kajak, och får också en stunds vila med utsikt på skärgårdsbåt. Börjar och slutar intill Ronneby resecentrum, där du kan parkera, kliva av bussen eller tåget och snöra kängorna och börja ditt äventyr i Blekinge Arkipelag! Dag 1 | Ronneby - Järnavik Vandring ca 22 km / 5-7 h En dags fin vandring längs en ...

 • Dmts2tho21wjnel80ogd

  47 naturreservat i Biosfärområde Blekinge Arkipelag

  ARK56 - Blekinges länkade kustleder 10 sep

  Inom Biosfärområde Blekinge Arkipelag hittar du 47 naturreservat som alla erbjuder olika, men lika fantastiska naturupplevelser. Många av dem finns längs och runt lederna för vandring, paddling, cykling och segling i ARK56 - och många har en egen vandringsrunda med fina rast- och grillplatser. Alla är värda ett besök, oavsett om du gör en dagsutflykt eller är på ett längre äventyr längs lederna. Via länkarna i kartan kan du läsa mer om varje reservat, hitta vandringsrundo...